ucs26
1456 poze   77741 vizite
Albume
01 ASOCIATIA CLUBUL NATIONAL VOIAJORUL ROMANESC DE FRUMUSETE   AVIZIER      ADUNAREA GENERALA A FNCPPAMR DIN 17 IUNIE 2017      EXPOZITIA NATIONALA A FNCPPAMR- BAICOI 2017      REGULAMENT Expozitia Nationala CARANSEBES 2016      REGULAMENTUL COMISIEI DE ETICA SI DISCIPLINA      REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA      STATUT   EXPOZITIA ACN VRF editia II ianuarie 2017 Timisoara02 ANUL 2017   Jucator de VOLGA   Jucator SIBERIAN   PUI Jucator de VOLGA si Jucator SIBERIAN 2017   PUI VRF 2017   VRF ALBASTRU AZUR- Femele   VRF ALBASTRU AZUR- Masculi   VRF CIOCANIT AZUR- Femele   VRF CIOCANIT AZUR- Masculi03 Anul 2016   Albastru Azur- Femele 2016   Albastru Azur- Masculi 2016   Ciocanit 2016- Femele   Ciocanit 2016- Masculi   Pui 201604 Anul 2 0 1 5   FEMELE CULOARE ALBASTRU   FEMELE CULOARE CIOCANIT AZUR   MASCULI CULOARE ALBASTRU   MASCULI CULOARE CIOCANIT AZUR   PETUNII   PUI 201505 Anul 2014   VOIAJOR ROMANESC DE FRUMUSETE      femele      masculi      PUI 201406 CONTACTBrasov 2014CAINII MEI   Black Jack Darvaal alias HASSAN al 2-lea   CACIB Craiova 2011   FRANKA DARVAAL   Kira Herthaus Ro alias ANDRA   Pui de Ciobanesc German   ZURICluj 2011CLUJ 2012- Nationala de tineretDE VANZARE   Jucator de Volga de vanzare   Jucator siberian de vanzare   VRF de vanzareDECEMBRIE 2014EU SI FAMILIAEXPO CLUB CG PITESTI 2012EXPOZITIA DE CLUB CN VRF 23-25 ianuarie 2015FLORI PRIN CURTEA MEAGALATI Nationala 24-27 Noiembrie 2011INSTANTANEE PRIN VOLIERAIstorie columbofila in fotografiiJucator tremurator de VolgaSedinta Europeana de Arbitraj SIBIU 2013SOLZATI SI ALTE CULORI   IstorieSTANDARDUL VOIAJORULUI POLONEZ DE EXPOZITIEVOIAJORUL ROMANESC DE FRUMUSETE- STANDARDUL RASEI 2012   Propunere STANDARD VRF 2017VOLGA negruVOLGA rosuVOLIERA

membru din 4 aprilie 2007

VOIAJORUL ROMANESC DE FRUMUSETE- STANDARDUL RASEI 2012

VOIAJORUL ROMANESC DE FRUMUSETE
NUMELE RASEI: Voiajorul Romanesc de Frumuseţe
TARA DE ORIGINE: România. Rasă descinsă din voiajorul sport, din care, prin perseverenţă si selecţii riguroase, s-a ajuns la rasa actuală.
APTITUDINI DE ZBOR: In prezent selecţia este îndreptată exclusiv spre caracterele exterioiare. IMPRESIA GENERALA:Porumbel compact, de talie mare, cu un penaj bogat, mătăsos şi lucios, piep lat, aripile purtate deasupra cozii, coada scurta de latime maxim o pana si jumătate, capul oval-rotunjit-mai mare si mai expresiv la masculi decât la femele, ciocul gros, cu ochii ageri.
CARACTERE DE RASĂ:
CAPUL- trebuie să fie oval-rotunjit proporţionat cu corpul. Capul, cu creştetul rotunjit, trebuie să formeze un ansamblu armonios cu restul corpului.
OCHII- trebuie sa fie albi cu irizaţie roşiatica.
GENELE- subtiri,de culoare deschisa.
CIOCUL-gros, cu baza larga, proporţionat ca mărime cu capului şi corpului, de lungime medie, trebuie să se închidă perfect, partea superioară depăşind foarte puţin pe cea inferioară.Ciocul trebuie să urmeze linia frunţii, fără a forma un unghi dând aspect scobitură(frunte), având culoare neagra sau mat/mat deschis.Narile trebuie să fie albe, pudrate mai proeminente la masculi.Cu înaintarea in vârsta acestea se dezvolta.
GATUL- trebuie să fie scurt, gros şi bine proporţionat cu celelalte regiuni ale corpului. Trebuie să fie bine acoperit de pene si sa prezinte falduri (brazde)
PIEPTUL- este larg, ieşit înainte, cu poziţie orizontala.
SPATELE- trebuie să fie bine acoperit, lat, neted, bogat în fulgi şi să se îngusteze spre coadă. CRUPA- trebuie să continue linia trasată de spate, să fie larga şi puternică. Ea va fi din abundenţă acoperită cu pene pe toate feţele sale.Despărtind uşor aripile de corp, spatele şi crupa trebuie să arate ca un trunchi de con.
COADA- conţine 12 rectrice, este plată şi are lăţimea maxim a unei pene şi jumătate. Ea trebuie să fie compactă şi purtată orizontal. Lungimea trebuie să fie proporţională cu lungimea corpului şi a aripilor. Penele subcodale trebuie sa depăşească uşor marginile cozii.
ARIPILE- trebuie să fie bine lipite de corp si purtate deasupra cozii, vârfurile lor trebuind să fie cât mai apropiate, dar să nu se întretaie. Lungimea lor trebuie să fie proporţională cu corpul. Umerii sunt plasaţi sus faţă de trunchi si degajaţi.
PICIOARELE- de culoare rosiatica,trebuie să fie scurte, bine distanţate, proporţionale cu corpul, prezintă pantalon. Culoarea unghiilor trebuie sa fie de nuanţa ciocului.
PENAJUL- trebuie să fie bogat, bine lipit de corp, lucitor, pudrat şi mătăsos .Penajul care acoperă spatele trebuie sa fie des. Penele subcodale trebuie sa acopere cel puţin jumătate din lungimea cozii.
CULOARE SI DESEN- Culorile trebuie sa fie cat mai deschise si curate pe corp si aripi. Culorile accepate sunt: :
-albastru deschis (azur), cu gat fara pete închise. Aripile trebuie sa aiba doua trese de culoare închisa si bine definite.
-ciocănit azur (solzat deschis). Solzii trebuie sa fie de culoare închisa, distribuiţi mai des catre umărul aripii si sa se rărească spre tresele care trebuie se fie de culoare închisa si bine definite. Gatul permite lefta (semiluna).
-bujor (roşu diluat) . Aripile trebuie sa aiba doua trese de culoare roşu inchis bine definite. Gatul permite lefta (semiluna) de culoare roşie.
OSATURA-Carena sternală trebuiesa fie solidă, suficient de lungă, rotunjită din faţa spre spate si bine aşezată în musculatura pieptului..Oasele pubisului (furca) trebuie să fie bine dezvoltate şi cât mai apropiate, trebuie să se apropie de carenă cât mai mult posibil şi nu trebuie să se întindă peste arcul imaginar alcătuit de carenă.
GREUTATEA trebuie să se coreleze cu mărimea corpului. Este de apreciat dacă porumbelul este mult mai uşor decât am presupune înainte de a-1 lua în mână.Masculii trebuie sa fie mai dezvoltaţi decât femelele.
DEFECTE MAJORE: ţinuta vizibil aşezata pe coada; capul exagerat de mic, disproporţionat cu aspect de scobitura(frunte); spate vizibil descoperit, aripile cu o formă greşită, trenate; incaltatura; nari încreţite gen "carier"; ochi de alta culoare decât cel descris; piept ingust; coada lunga/lata; gene late.
APRECIERE: impresie generala, ţinuta porumbelului, structura penaj (falduri si pantalon), culoare si desen, cap, ochi, gene, cioc, osatura, expresia si condiţia porumbelului.
MĂRIMEA INELULUI: 9 mm.
GRUPA: Porumbel de forma
ANUL EDITARII: 2011

ROMANIAN BEAUTY HOMER

Name of the breed: Romanian Beauty Homer .
COUNTRY OF ORIGIN: Romania. The breed comes from the sport homer which was transformed in the actual breed through perseverance and rigorous selection.
Flying performance: At present, the selection is made by the exterior features exclusively.
Overall impression: Large compact pigeon with rich, silky and bright plumage, wide breast, wings
held on the tail, one and a half feather- width short tail, broad round head shape, thick beak, sharp
eyes.
Features of the Breed:
The head - must be oval- round, proportional to the body. The head, with a rounded crown, must form a harmonious whole with the rest of the body.
The eves - pupils must be round and black, the iris must be white with wide reddish ring.
The eve ceres - thin and light-colored.
The beak - thick and broad-based, proportional to the size of the head and body, average length, it must close perfectly, the upper mandible slightly longer than the lower mandible. The beak must follow the forehead line, without forming an angle which gives a hollow aspect (forehead), black or matte/iight-matte colored. The wattle must be white, powdered and more prominent at males. With age the wattle grow larger.
The neck - must be short, thick and proportional to the other parts of the body. It must be well covered with feathers and shows folds (“furrows”).
The breast -wide, prominent and vertical.
The back -must be well-covered, wide, smooth, rich barbs and it tightens to the tail.
The croup - must follow the line of the back, it must be wide and strong. It will be fully covered with feathered on all sides. Slightly separating the wings from the body, the back and croup should look like a conoid.
The tail - with 12 feathers, ii is flat and it has maximum; one and a half feather width. It must be compact and horizontally positioned. Its length must be proportional to the length of the body and wings. Under-tail feathers must be slightly wider than the tail ends.
The wings - must be well pulled in close to the body and above the tail, their tips must be close, but not overlapping. Their length should be proportional to the body. Shoulders are positioned higher than the trunk and relaxed.
The legs - reddish, they must be short, well-separated and proportional to the body, with “trousers”. The color of the nails must be similar with the color of the beak.
The plumage - must be rich, well attached to the body, bright, powdered and silky. The back plumage covering should be thick. Under-tail feathers must cover at least half of the tail length.
Color and pattern: - They are bred in self color. Accepted colors are:
-Black barred Ice The neck has no dark spots; the wings must have two dark well-defined stripes (bars).
-Black Checkered Ice. Checkers must be dark color, distributed mainly on the wing’s shoulder and rarefied towards the patches that must be dark colored and well defined. The neck allows crescent.
-Red Barred Ice Wings must have two patches of dark color well defined. The neck allows iced-red crescent.
-Red Barred Ice
The skeleton - the breastbone must be strong, long enough, round shaped from the front side to the back side and very well placed in the breast musculature. The bones of the pubis (fork) must be well developed and as close as possible. They must be as close as possible to the breastbone and must not overtop the imaginary curve formed by the breastbone.
The weight - Weight must be in accordance to body size. It is well appreciated if the pigeon is much lighter than one had assumed before taking it in his hand. Males should be larger than females.
MAJOR FAULTS: obvious sit-on-tail posture, a very small disproportionate, hollow look-like head, obvious uncovered back, blurred stripes; boots; "Carrier-like" wrinkled wattle, the color of the eyes other than the set one; out of proportion beak with an arched tip (kite beak), too heavy body, narrow breast, dropped or wrong formed wings, long/ wide tail, wide eye ceres.
Judgment: overall impression, pigeon figure, plumage configuration (folds and trousers), color and pattern, head, eyes, wattle, beak, skeleton, expression and the status of the pigeon.
The ring size : 9 mm.
Group- Form Pigeon
Publication year: 2011

Die Rumänische Schönheits Brieftaube

RASSENNAME: Rumänische Schönheits Brieftaube.
HERKUNFT: Rumänien. Diese Rasse ist durch Ausdauer und strenge Selektionen aus den Sport Brieftauben entstanden.
FLUGFÄHIGKEITEN: Zur Zeit ist die Selektion nur auf den äußeren Eigenschaften konzentriert.
GESAMTEINDRUCK: Kompakte Taube, mit einem hohen Stand; reiches, seidenes, glänzendes Gefieder, breite Brust. Die Flügel über dem Schwanz getragen. Kurzer Schwanz, maximal wie ein und ein halb Feder breit, ovaler gerundeter Kopf, expressiv, dicker Schnabel, scharfe Augen.
RASSENMERKMALE:
Kopf: muss oval gerundet sein, zum Körper gut proportioniert. Mit einem runden Oberteil, muss der Kopf mit dem Rest des Körpers ein harmonisches Ensemble bilden.
Augen: müssen runde, schwarze Pupillen haben, die Iris ist weiß, mit einem rötlichen breiten Ring. Augenlider: dünn, hellfarbig.
Schnabel: dick, breite Basis, zum Kopf und Körper gut proportioniert, mittlere Länge, muss perfekt schließen, der Oberschnabel muss ein bisschen länger als der Unterschabel sein. Es muss die Stirlinie verlängern, ohne einen Druck in der Schnabel-Stirnlinie zu bilden, mit schwarzer oder matter/hell matter Farbe. Die Warzen müssen weiß, gepuldert sein und mehr prominent bei Männchen. Mit dem Alter werden sich die Warzen entwickeln.
Hals: kurz, dick und gut zu den anderen Körperteile proportioniert. Gut mit Federn
bedeckt und es muss Falten präsentieren.
Brust: breit, nach vorne getragen, vertikal gerichtet.
Rücken: muss gut bedeckt sein, breit, glatt, reich an Flocken und zum
Schwanzende hin muss er schmaler werden.
Bürzel: muss die Rückenlinie fortsetzen und breit und stark sein. Muss auf allen Seiten reichlich mit Federn bedeckt sein. Der Bürzel muss die Flügel leicht von dem Körper trennen. Der Rücken und der Bürzel müssen zusammen wir ein Kegelstumpf aussehen.
Schwanz: besteht aus 12 Federn, ist flach, breit maximal wie ein und ein halb Feder. Kompakt, waagerecht getragen. Die Länge muss proportional zur Länge des Körpers und der Flügel sein. Die Feder die unter dem Schwanz sind müssen ein bisschen den Rand des Schwanzes überschreiten.
Flügel: müssen gut zum Körper gebunden sein, über dem Schwanz getragen, die Spitzen der Flügel müssen so nahe wie möglich aneinander liegen, ohne zu überlappen. Die Länge der Flügel muss proportioniert zum Körper sein. Die Schultern sind entspannt und hoch gegenüber dem Stamm positioniert. Läufe: rötlich, müssen kurz sein, gut distanziert, zum Körper proportioniert, muss Behosung präsentieren.
Gefieder: dich, gut anliegend, glänzend, gepudert und seidig. Das Gefieder auf dem Rücken muss dicht sein. Die Feder die unter dem Schwanz liegen müssen wenigstens eine Hälfte des Schwanzes bedecken.
Farbe und Zeichnung: Die farbe wird besonderer Wert auf eine helle, saubere Grund- und Flügelfarbe gelegt. Die angenommen Farbe sind:
Eisfarbig mit Schwarzen binden, mit Hals ohne Dunkelstellen. die Flügel müssen zwei dunkle gut definierten Streifen haben.
Eisfarbig Gehammert, Die Schuppen müssen eine dunkle Farbe haben, vor allem auf dem Schulter der Flügel verteilt und verdünnt an die Bereiche, die dunkle und gut definiert sein müssen. Der Hals ermöglicht unleserlich (Halbmond).
-Eis-Rotfahl mit binden . Die Flügel müssen zwei dunkelroten gut definierten Zöpfen.
Der Hals ermöglicht die rote unleserlich (Halbmond)
Knochengerüst: Der Brustbeinkamm muss fest, lang genug, rund von vorne nach hinten und gut in der Brustmuskulatur platziert. Die Knochen des Schambeines müssen gut entwickelt sein und nahe aneinander liegen, sie müssen so nahe wie möglich an den Brustbeinkamm sein, und sie sollen sich nicht über den imaginären Bogen des Brustbeinkamms strecken.
Gewicht: muss zur Körpergröße korreliert sein. Es ist lobenswert wenn die Taube will leichter ist als wir es übernehmen bevor wir die Taube in die Hand nehmen. Die Männchen müssen mehr entwickelt als die Weibchen sein.
GROBE FEHLER: Haltung sichtbar auf dem Schwanz getragen, zu kleiner Kopf, der nicht zum Körper proportioniert ist unde der einen Druck enthält (Stirn), sichtbar unbedeckter Rücken, gelöschte Binden, Federn and den Füßen, runzelte Warzen (wie bei der Carrier Taube), Augenfarbe die verschieden von der beschriebenen Farbe ist, Schnabel nicht gut zum Kopf proportioniert, gebogener Schnabel, schwerer Körper, schmale Brust, falsche Form der Flügel, lückenhafte Flügel, langer/breiter Schwanz, breite Augenlider.

BEWERTUNG: Gesamteindruck, Stand, Struktur des Gefiders (Falten und Behosung), Farbe und Zeichnung, Kopf, Augen, Augenlider, Schnabel, Knochengerüst, Ausdruck und Zustand der Taube.
RINGGRÖßE: 9 mm.
GRUPPE: Formtauben.
BEARBEITUNGSJAHR: 2011
Kovaci mascul
Kovaci mascul
fem 2007- Popov
fem 2007- Popov
campioana2 femela
campioana2 femela
mascul 1 an
mascul 1 an
tito mascul
tito mascul
FLAMINGO2
FLAMINGO2
Ahile
Ahile
papusa
papusa
porthos mascul 1 an
porthos mascul 1 an
porthos2 mascul 1 an
porthos2 mascul 1 an


Comentarii album • 0
Acest album nu are incă nici un comentariu.
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.